top of page

Konferencja Ochrona Konsumenta 2018 

W kontekscie kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych (potocznie nazywanych kredytami walutowymi) odbyła się Konferencja Ochrona Konsumenta 2018 współorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Polecamy bardzo interesujące prelekcje.

Poniżej plakat konferencji i pełna lista prelegentów :

bottom of page