top of page

Waloryzacja Indeksacja Denominacja ...wyjaśnijmy znaczenie słów.

Waloryzacja ma za zadanie zachować realną wartość wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W tym celu emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. dlatego wskaźniki waloryzacji to np. wskaźnik inflacji lub inne stabilne makroekonomiczne wskażniniki (oparte o wiele czynników) reprezentujące dobrze zmianę wartości nabywczej pieniądza w czasie. Ma celu zachowanie wartości w czasie , tylko tyle i nic więcej ,

Indeksacja  (z łac.) - system powiązania płac, cen lub stóp procentowych z określonym wskaźnikiem ekonomicznym (najczęściej jest to wskaźnik inflacji bazowej), zmiana wartości tego wskaźnika powoduje proporcjonalną zmianę płacy, ceny czy stopy procentowej.

 

W krajach UE słowo indeksacja (ang./ fr. indexation) jest priorytetowo kojarzone z indeksacją poziomu cen za pomoca makroekonomicznych wskażników rynkowych np. wskażnika inflacji , Nie jest zgodne z zasadami zdrowego rozsadku indeksowanie kredytu ceną jednego towaru lub waluty - ponieważ zamienia to kredyt w ryzykowną grę losową , co nie jest w interesie ani pojedynczego kredytobiorcy ani społeczeństwa ani uczciwego Banku który dba o dobro swoich klientów.

 

Czy indeksacja za pomocą CHF używana w umowach kredytowych spełniała oba powyższe założenia ? Zdecydowanie nie , wykraczała ona daleko poza zmiany wartości pieniądza polskiego w czasie ze względu na dobranie waluty obcej CHF jako wskażnika. CHF -frank szwajcarski - którego cenę dyktują emocje światowych spekulantów na giełdzie Forex  jest 100% dysfunkcyjny jako reprezentant inflacji w Polsce . 

Denominacja - to wyrażanie w określonej walucie , kredytu który de facto jest udzielony w innej walucie , na polu kredytów kredyt denominowany w we franku szwajcarskim - nie jest kredytem we franku szwajcarskim - poniewaz kredytobiorca dostaje do dyspozycji złotówki  - dlatego nazywa się kredytem denominowanym we franku - a jest kredytem złotówkowym.

 

W umowach indeksowanych lub denominowanych nie mamy do czynienia z prawidłową waloryzacją w rozumieniu art.358 1 , prelekcja prof. dr Adama Brzozowskiego dn. 11 maj 2018 ,

 

Polecamy fragmenty

min. 11.00 do 13.00  

min. 15,30 ...

16.00 min do min. 18.30 

znajomość praktyki (przekraczanie granicy swobody umów) dowodzi że banki nie stosowały zgodnie z prawem ...

bottom of page