top of page

Poniżej przedstawiamy listy Prezesów Banków z 2005 roku - Banki wiedziały o potencjalnej toksyczności i szkodliwości na różnych płaszczyznach kredytów hipotecznych walutowych oraz indeksowanych do walut obcych, pomimo częstokroć wprowadzającej w błąd co do ryzyka informacji w mediach w latach 2006 2007 2008 (raczej promujących kredyt walutowe) Banki jednak nie informowały o skali ryzyka swoich klientów - uprawiając tzw. misseling.  

Większość Banków nie zaprzestała samodzielnego oferowania tych produktów (z wyjątkiem Pekako S.A., patrz listy poniżej , oraz film komentarz mec. Barbary Garlacz (od  momentu: 15.min10 sek).

Banki wiedziały o toksyczności kredytów już w 2005r - dowody

Bankierzy nie tylko wiedzieli o ryzyku, ale także prognozowali np. już w 2008 rok niekorzystne dla kredytobiorców zmiany kursów CHF/EURO .O tym a także o wielu wygranych  z Bankami w Sądach, opowiada i pokazuje kolejne dowody w  gmachu Sejmu RP gość z Hiszpani Patricia Suarez Ramirez ze stowarzyszenia Assufin.   Czas 8min 40 sek

bottom of page