top of page

Jeśli juz obliczyliśmy i jesteśmy pewni , że mamy nadpłatę ,to potrącamy wzajemną wierzytelność w myśl art.498 kc

Art. 498. § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony,(sprawdż cały art.498 kc )

Będąc świadomym bezprawności części klauzul w umowie czytamy umowe jakby tych klauzul nie było , np. klazuli spreadowej 

*składamy oświadczenie w trybie art. 499 K.c i wstrzymujemy już teraz nienależne części wpłat.

 

Chcemy uniknąc kłopotów w przyszłości związanych art 411 kpc

Zobacz >>> wyrok kredytobiorców których Sąd ukarał za płacenie

Art. 411. Nie można żądać zwrotu świadczenia:

1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany...(sprawdż cały art.411 kc )

Na koniec zupełnie na marginesie watek ekonomiczno -prawny.

Oto wykres historyczny 2001-2016 , który pokazuje,że klauzula indeksacyjna PLN/CHF nie pełniła roli waloryzacyjnej (zachowania wartośći) Jest to zakład  (forex) o wartość oderwanej od Polskiej gospodarki waluty CHF - narzędzie spekulacyjne. 

 

Proszę zauważyć, że inflacja malała podczas gdy kurs PLN/CHF rósł , to oznacza , że nawet z ekonomicznego punktu widzenia był to spekulacyjny zakład na forexie a nie  "waloryzacja" :

Wykres, zrobił Tomasz Nowak .

 

Relacja kursu walutowego CHF/PLN nie ma żadnego związku z poziomem inflacji/stóp procentowych w Polsce. Przyrost kursu CHF do PLN przewyższający stopę inflacji w Polsce to bezpodstawny uszczerbek majątku dla polskich rodzin.

Czytaj więcej tutaj>>>

A już na pewno chcemy uniknąć sytuacji, gdy my będziemy płacić nienależne , a finalnie Bank ich nam nie zwróci bo skorzysta z okresu 10 letniego przedawnienia .

1 sierpnia 2016 roku BTE juz wyszedł z obiegu

Jeśli Bank jko prywatny przedsiębiorca  złoży do Sądu  swoje księgi powinny być one traktowane jako dokument prywatny.

art.245 kpc "Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie."

Czyli juz nie sa dowodem , a jedynie oświadczeniem.

Prawo  Polskie przykłady przepisów

Poniżej ważne  przepisy mające wpływ na to jakie powinny być (a jakie często nie są i stąd sa niezgodne z prawem) nasze  umowy kredytowe .

 

Art .69 Prawo Bankowe      

   

w związku z        

art385 Kodeks Cywilny

a także  w związku z 

Dyrektywą Rady 13/93 EWG

Głównymi zarzutami w większości przypadków umów "frankowych" mogą być :

- niejasne określanie w umowie ustalania kursu przeliczania walut

- używanie  różnych dowolnie ustalanych przez bank wielu kursów inny wypłata/spłata

- pozorny obrót walutowy gdy umowy określone w CHF były wypłacane i spłacane w PLN.

- klauzula indeksacyjna waluty do waluty niezgodna z prawem Polskim

- CKK - całkowity koszt kredytu zaniżony (jeśli był wpisany w umowie)

Ze względu na powyższe coraz więcej  można odzyskać w ramach ugodowych/reklamacji. 

Ale na pewno nie tyle ile na drodze Sądowej.

bottom of page