top of page

W 21 wieku Banki już nie poprzestają na przekształcaniu depozytów w kredyty , udzielając kredytu - tworzą nowy peniądz. Zapraszamy do zapoznania sie z mechanizmami  opisanymi  m.in. przez Bank of England w 2014 roku.

1. Na początek polecamy artykuł w jezyku Polskim " "Pieniądz kreują banki komercyjne, a nie centralne." - Obserwator Finasowy [NBP]

Autor: Tomasz Gruszecki -Ekonomista, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalista w dziedzinie zarządzania.

 

2. Dla znających język angielski rozwinięcie tejże wiedzy na stronach BOE [Bank of England]. Analizując problemy związane z działalnością banków w nowoczesnej ekonomii wielu ludzi ku swojemu zaskoczeniu dowiaduje się , że Banki wcale nie zamieniają depozytów w kredyt. Oto analiza robocza Banku Anglii, seria nr 529, maj 2015 r. - zob. Z. Jakab, M. Kumhof, Banks are not Intermediaries of Loanable Funds – And Why This Matters,

 

 

3.W kontekście tym nie sposób pominąć rozważania na temat kreacji nowego pieniądza przez banki prywatne podczas udzielania kredytu. Można mieć wrażenie, że z naszą wiedzą, zwłaszcza tą oficjalną – w podręcznikach – coś jest nie tak. Spory te skłoniły Bank of England (BoE) do zabrania głosu. Bank of England wydał dokument: Money creation In The modern economy, który syntetycznie podsumowuje współczesną wiedzę o kreacji pieniądza bankowego. Dokument pochodzi z I kw.2014 r. 

 

4. Organizacja Positive Money opisuje problem i przyczymy kryzysów finasowych w nowoczesnej ekonomii w sposób przystępny, a także podaje pomysły na rozwiązania.

www.positivemoney.org

5. W 2014 roku odbyła się debata Money Creation and Society  w  Parlamencie UK. >>>

bottom of page