top of page

05.11.2008 r. Gościem Radia PiN 102 FM jest dziś Andrzej Stopczyński - KNF - dyrektor pionu nadzoru bankowego w Komisji Nadzoru Finansowego...

" CS: Chce pan powiedzieć, że banki nie powinny udzielać kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich w ogóle, czy też … 

AS: Odpowiem na to w ten sposób: myślę, że po pierwsze banki powinny bardzo mocno uświadamiać klientowi jakie ryzyko bierze i być świadomy tego, że w przypadku zmiany kursu walutowego klient może mieć zwiększone problemy ze spłatą. .."

CS: Panie dyrektorze, to stanowisko, że bank powinien wycofać ze swojej oferty kredyty we frankach szwajcarskich, jeżeli skarży się na problemy z pozyskaniem tej waluty, to jest oficjalne stanowisko Komisji czy pana zdanie? 

AS: To jest oficjalne stanowisko Komisji.                                            >>> czytaj więcej ...

10.09.2008 r.Domiporta.pl  Ranking kredytów mieszkaniowych                     

opr. Paweł Majtkowski, Expander

" Dziewięciu na dziesięciu klientów wybiera obecnie franka szwajcarskiego - mówi Piotr Szumielewicz, doradca Expander Prestige. - Jest to związane z bardzo wysokim oprocentowaniem kredytów w złotych. Klienci chętnie wybierają franki nawet pomimo niskiego kursu franka i jego ostatnich wahań. Wiedzą bowiem, że żeby raty ich kredytu we franku zrównały się z tymi w złotym, kurs franka musiałby poszybować do ponad 2,80 zł. A to dziś jest mało prawdopodobne..."

Spread jest różnicą pomiędzy kursem kupna waluty - stosowanym przy wypłaceniu kredytu - a kursem sprzedaży, który jest stosowany przy spłacie rat. Wielu kredytobiorców nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia. Nie wiedza też, że koszt spreadu podnosi oprocentowanie kredytu o blisko 0,5 pkt proc.

(........) Do tej pory bowiem jest to kwestia czysto praktyczna, która jest pomijana w umowach z klientami i bankowych regulaminach.

                                                                                                                  >>> czytaj więcej...

Analiza dotycząca społecznych skutków kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych. Raport końcowy

© Dr Artur Bartoszewicz na rzecz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

(....) 3.1. Bezpośrednie skutki społeczne

38.Konieczność większego zaangażowania środków finansowych niż pierwotnie zakładał to kredytobiorca wygenerowała realne negatywne skutki społeczne. Zwiększony koszt obsługi kredytu spowodował zwiększenie jego udziału w budżecie gospodarstwa domowego, tym samym „wypychając” inne obszary wydatkowania/konsumpcji np.: żywność, ubrania, wyposażenie, wypoczynek, kultura, turystyka, edukacja itd.

41.Część populacji kredytobiorców zderzając się z własnymi ograniczeniami dochodowymi angażuje w spłatę zobowiązania innych członków rodziny.

47.Zwiększający się udział kosztów obsługi kredytu w gospodarstwie domowym jednoznacznie wpływa na pogorszenie się relacji rodzinnych: frustrację żywicieli, konflikty w procesach decyzyjnych o kolejności zaspokajania potrzeb, zaniedbania konsumpcyjne, opóźnienia rozwojowe (brak dostępu do kultury, technologii, edukacji i innych).

55.Ostatnim wstępnie zidentyfikowanym obszarem bezpośrednich skutków społecznych są skutki ocierające się o zmiany psychiczne, jak na przykład zwiększony stres, przemęczenie poszczególnych członków rodziny (żywicieli), depresja (doprowadzając poszczególne osoby do czasowego wyłączenia z pracy zawodowej i konieczności opieki psychologicznej i psychiatrycznej). Dochodzi do pogorszenia się relacji rodzinnych, utraty pozycji w rodzinie w wyniku lęku o ocenę „złej” decyzji ekonomicznej, zerwania kontaktów z przyjaciółmi w wyniku eliminacji z aktywności kulturalnej i towarzyskiej. Krańcowym następstwem są rozwody i wynikające z nich alimenty.

                                                                                                                                  

03.03.2006r. Ranking kredytów mieszkaniowych Expandera - marzec 2006 r.

Anna Kuźmiak, doradca finansowy w firmie Expander 

Okiem doradcy. Dlaczego warto pożyczać bez wkładu? 

Kredyt mieszkaniowy to najtańszy pieniądz na rynku. Warto wykorzystać go w maksymalnym stopniu nawet wówczas, gdy mamy sporo własnych oszczędności. ...

                                                                                                                           >>> czytaj więcej...

Dowody ws. afery kredytów niby "CHF" lata 2005-2008

bottom of page